(ĐVT: nghìn tấn)

* Dự báo công bố tháng 9/2021

** Dự báo công bố tháng 10/2021

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/USDA