(Gạo quy xay xát; ĐVT: nghìn tấn; năm marketing tùy thuộc mỗi thị trường)
usda du bao san luong gạo
* Dự báo công bố tháng 8/2021
** Dự báo công bố tháng 9/2021
 

Nguồn: VITIC / USDA