Báo cáo Tiến độ mùa vụ – Crop Progress của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) trong tuần kết thúc ngày 27/06/2021 có các số liệu đáng chú ý sau:

Chất lượng mùa vụ ngô giảm 1% xuống mức 64% tốt – tuyệt vời, thấp hơn so với dự đoán của thị trường ở mức 66%.

Chất lượng mùa vụ đậu tương duy trì ở mức 60% tốt – tuyệt vời, thấp hơn so với dự đoán của thị trường ở mức 61%.

Chất lượng lúa mỳ vụ xuân giảm 7% xuống mức 20% tốt – tuyệt vời, thấp hơn nhiều so với dự đoán của thị trường ở mức 25%.

Chất lượng lúa mỳ vụ đông giảm 2% xuống mức 48% tốt – tuyệt vời, thấp hơn so với dự đoán của thị trường ở mức

Nguồn: mxvnews.com