Báo cáo Tiến độ mùa vụ – Crop Progress của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) trong tuần kết thúc ngày 13/06/2021 có các số liệu đáng chú ý sau:

Gieo trồng đậu tương đạt 94% diện tích dự kiến, thấp hơn so với dự đoán 95% của thị trường nhưng nhanh hơn mức 92% năm ngoái và 88% trung bình 5 năm.

Chất lượng mùa vụ ngô giảm 4% xuống mức 68% tốt – tuyệt vời, thấp hơn so với mức 69% dự đoán.

Chất lượng mùa vụ đậu tương giảm 5% xuống mức 62% tốt – tuyệt vời, thấp hơn so với mức 65% dự đoán.

Chất lượng lúa mỳ vụ xuân giảm 1% xuống 37% tốt – tuyệt vời, cao hơn so với mức 36% dự đoán.

Chất lượng lúa mỳ vụ đông giảm 2% xuống 48% tốt – tuyệt vời, thấp hơn so với mức 50% dự đoán.

 

Nguồn: mxvnews.com