Báo cáo Tiến độ mùa vụ – Crop Progress của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) trong tuần kết thúc ngày 27/06/2021 tại các bang sản xuất chính:

  • Ngô

 

  • Đậu tương

Nguồn: mxvnews.com