(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Tư, 03/03/2021, 20:44 (GMT+7)
Thứ Tư, 03/03/2021, 20:44 (GMT+7)

USDA Argentina: Giảm dự báo sản lượng đậu tương 20/21 xuống 47.5 triệu tấn

USDA Argentina: Giảm dự báo sản lượng đậu tương 20/21 xuống 47.5 triệu tấn

USDA chi nhánh Argentina cho biết, dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2020/21 của Argentina ở mức 47.5 triệu tấn, giảm 2.5 triệu tấn so với báo cáo trước, và thấp hơn so với mức 48 triệu tấn trong dự báo chính thức của Bộ Nông nghiệp Mỹ hồi đầu tháng 2. Do điều kiện thời tiết thất thường và gieo trồng muộn hơn mọi năm, đậu tương tại các khu vực gieo trồng chính đang phát triển chậm hơn các năm trước và dự báo thu hoạch sẽ bắt đầu muộn hơn một vài tuần.

Trong khi đó, USDA năng ước tính sản lượng ép dầu niên vụ 2019/20 thêm 500,000 tấn lên 37.6 triệu tấn, cao hơn 750,000 tấn so với mức dự báo chính thức của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Bất chấp việc hoạt động ép dầu chậm lại trong tháng 12 do các cuộc đình công, lợi nhuận ép dầu tăng, và nguồn cung đậu tương vụ cũ dồi dào sẽ đảm bảo để các nhà máy ép dầu hoạt động với tốc độ nhanh hơn trong ba tháng cuối của niên vụ. Đối với niên vụ 2020/21 USDA giữ nguyển sản lượng ép dầu ở mức dự báo 41 triệu tấn, cao hơn 2 triệu tấn so với con số chính thức của Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Nguồn: mxvnews.com