Bộ nông nghiệp Ukraine báo cáo lũy kế xuất khẩu ngũ cốc từ đầu niên vụ mới 2020/21 đã đạt 42.46 triệu tấn, thấp hơn 22.3% so với cùng kỳ niên vụ trước. Trong số này, có 16 triệu tấn lúa mỳ, tương đương 91.4% tổng hạn ngạch xuất khẩu lúa mỳ 17.5 triệu tấn trong niên vụ 2020/21. Trong khi đó, lũy kế xuất khẩu ngô từ đầu năm ước tính đạt 21.6 triệu tấn, tương đương 90% tổng hạn ngạch xuất khẩu ngô 24 triệu tấn trong niên vụ 2020/21.

Ukraine chiếm 16% tổng lượng xuất khẩu ngũ cốc toàn cầu và đã xuất khẩu khoảng 57 triệu tấn ngũ cốc trong niên vụ 2019/20. Tuy nhiên, chính phủ nước này cho biết xuất khẩu có thể sẽ giảm xuống còn 45.8 triệu tấn trong niên vụ 2020/21 do sản lượng giảm.

Nguồn: mxvnews.com