Theo dữ liệu Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu ngũ cốc niên vụ 2020/21 giảm xuống mức 44.628 triệu tấn, thấp hơn nhiều so với mức 56.7 triệu tấn cùng kỳ năm trước. Trong đó bao gồm xuất khẩu 16.6 triệu tấn lúa mỳ, 23.06 triệu tấn ngô và 4.2 triệu tấn lúa mạch.

Trước đó 1 tuần, Bộ Nông nghiệp đã dự báo xuất khẩu ngô và lúa mỳ niên vụ 2020/21 sẽ không đạt được mức hạn ngạch.

Nguồn: mxvnews.com