Theo Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu ngô trong tuần này của Ukraine đạt 326,000 tấn, nâng lũy kế xuất khẩu ngô từ đầu niên vụ lên mức 22.3 triệu tấn, thấp hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, xuất khẩu lúa mì đạt 154,000 tấn, tăng mạnh so với tuần trước và nâng lũy kế xuất khẩu từ đầu niên vụ lên 16.3 triệu tấn, thấp hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.

Ukraine không ghi nhận thêm lô hàng xuất khẩu lúa mạch nào trong tuần này, do đó lũy kế xuất khẩu từ đầu niên vụ được giữ nguyên ở mức 4.1 triệu tấn, thấp hơn 16% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do sản lượng mùa vụ cũ vốn đã hạn chế, trong khi vụ thu hoạch mới dự kiến bị trì hoãn do thời tiết lạnh giá giai đoạn tháng 3, tháng 4 và mưa trên hầu hết các khu vực gieo trồng của Ukraine. Điều đó không chỉ làm chậm sự phát triển của cây trồng mà còn gây khó khăn cho hoạt động thu hoạch của nông dân tại đây.

Nguồn: mxvnews.com