Trong báo cáo Cung – cầu Nông nghiệp Thế giới tháng 6, Bộ Nông nghiệp Mỹ - USDA  đã nâng dự báo sản lượng lúa mỳ của Ukraine niên vụ 21/22 lên mức 29.5 triệu tấn, tăng 2% so với báo cáo tháng trước và 16% so với năm ngoái. Năng suất dự báo ở mức 4.11 tấn/ha, tăng 2% so với tháng trước và 11% so với năm ngoái. Diện tích thu hoạch dự báo là 7.17 triệu ha, tăng 5% so với niên vụ 20/21.

Lúa mỳ vụ đông chiếm khoảng 97% diện tích lúa mỳ ở Ukraine. Sản lượng gia tăng do thời tiết mùa xuân thuận lợi và cây trồng phát triển đúng tiến độ. Điều kiện thời tiết trong mùa thu tương đối trái ngược trên khắp đất nước. Tình trạng các thảm thực vật trên mức trung bình ở Odessa và Nikolayev; từ mức trung bình tới dưới trung bình ở Dnipropetrovsk – vùng thảo nguyên, chiếm khoảng 50% sản lượng lúa mỳ vụ đông của Ukraine. Điều kiện thời tiết tồi tệ hơn xuất hiện tại vùng phía Bắc như Kharkiv (vùng rừng - thảo nguyên). Khi các hạt giống thoát khỏi trạng thái ngủ đông, lượng mưa xuân trên diện rộng cung cấp độ ẩm cho đất, hỗ trợ cây trồng phát triển và cải thiện điều kiện thảm thực vật khắp đất nước. Chỉ số Thảm thực vật (NVDI) cho thấy, tính đến ngày 01/06, sức sống của cây trồng tốt hơn hầu hết các khu vực trồng lúa mỳ vụ đông

Nguồn: mxvnews.com