Theo dữ liệu từ Hải quan Ukraine, kim ngạch xuất khẩu quặng sắt của nước này trong 5 tháng đầu năm 2021 tăng 2.1 lần so với 5 tháng đầu năm 2020, bất chấp khối lượng xuất khẩu giảm.

Ukraine đã xuất khẩu tổng cộng 18.5 triệu tấn quặng sắt, giảm 1.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu tăng lên 3.1 tỷ USD. Trung Quốc vẫn giữ vững vị trí nhà nhập khẩu hàng đầu, chiếm 45.5% kim ngạch xuất khẩu của Ukraine. Tiếp đó là Cộng hòa Séc và Áo, chiếm lần lượt 9.4% và 8.4% kim ngạch xuất khẩu.

Tính riêng trong tháng 5, xuất khẩu quặng sắt và tinh quặng sắt của Ukraine tăng 26.4% so với tháng 05/2020 lên mức 4.3 triệu tấn và kim ngạch xuất khẩu tăng 290% lên 788.4 triệu USD.

Trong 4 tháng đầu năm 2021, sản lượng tinh quặng do Nhà máy Khai thác và Chế biến Trung tâm (Central GOK) tăng 10.4% so với 4 tháng đầu năm 2020 và trong tháng 4 sản lượng của công ty này đạt 110,000 tấn.

 

Nguồn: mxvnews.com