Hãng tư vấn APK-Inform cho biết, trong tuần qua giá lúa mỳ 12.5% protein tại biển Đen đã giảm thêm 5 USD/tấn về mức 260 – 265 USD/tấn FOB cùng chiều với xu hướng giảm của lúa mỳ toàn cầu. Trong khi đó, giá lúa mỳ sử dụng trong TĂCN cũng giảm 5 USD/tấn về mức 258 – 263 USD/tấn FOB. Đối với ngô, giá ngô xuất khẩu của Ukraine được duy trì trong khoảng 278 – 291 USD/tấn FOB.

Chính phủ Ukraine cho biết, thời tiết thuận lợi có thể giúp nông dân tăng sản lượng ngũ cốc lên 75 triệu tấn trong năm nay, cao hơn so với mức 65.5 triệu tấn trong năm 2020. Xuất khẩu ngũ cốc dự kiến sẽ đạt 53 triệu tấn trong niên vụ 2021/22.

Nguồn: mxvnews.com