Theo số liệu từ Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và dầu quốc gia CNGOIC của Trung Quốc, sản lượng ép dầu đậu tương trong tuần này ước tính đạt 1.95 triệu tấn, thấp hơn so với mức 2.02 triệu tấn trong tuần trước. Do khối lượng đậu tương được vận chuyển từ Brazil vẫn đang ở mức cao, tồn kho đậu tương của Trung Quốc trong tuần này tăng 500,000 tấn lên 6.23 triệu tấn, cao hơn 1.33 triệu tấn so với cùng kỳ tháng trước.

Bất chấp việc giảm sản lượng ép dầu, tồn kho khô đậu tương và dầu đậu tương đều tăng. Cụ thể, tồn kho khô đậu tương đạt 960,000 tấn, tăng 100,000 tấn so với tuần trước. Trong khi đó, tồn kho dầu đậu tương tiếp tục tăng thêm 30,000 tấn so với tuần trước, lên mức 790,000 tấn.

Nguồn: mxvnews.com