Theo số liệu từ Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và dầu quốc gia CNGOIC của Trung Quốc, sản lượng ép dầu đậu tương trong tuần ước tính đạt 1.88 triệu tấn, cao hơn 60,000 tấn so với tuần trước, và là mức cao nhất trong 2 tháng. Số lượng các lô hàng được vận chuyển tới Trung Quốc tăng và nhu cầu cao trong sản xuất TĂCN đã giúp lý giải cho mức cải thiện sản lượng này. Do sản lượng ép dầu tăng, tồn kho đậu tương của nước này trong tuần qua giảm 60,000 tấn xuống 4.9 triệu tấn.

Tồn kho khô đậu tương và dầu đậu tương có sự thay đổi trái chiều. Cụ thể, tồn kho khô đậu tương đạt 630,000 tấn, giảm 110,000 tấn so với tuần trước. Trong khi đó, tồn kho dầu đậu tương tiếp tục tăng thêm 40,000 tấn so với tuần trước, lên mức 720,000 tấn.

 

Nguồn: mxvnews.com