Theo số liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô (CAAM) công bố hôm nay, doanh số và sản lượng ô tô của Trung Quốc trong tháng 06/2021 giảm lần lượt 12.4% và 16.5%, đánh dấu tháng thứ 2 giảm liên tiếp.

Trong tháng trước, tổng doanh số bán xe đạt 2 triệu chiếc, giảm 5.3% so với tháng 05/2021. Trong khi đó, sản lượng đạt 1.94 triệu chiếc, giảm 4.8% so với tháng 05/2021. Mặc dù sụt giảm trong tháng trước nhưng tổng doanh số trong 6 tháng đầu năm vẫn tăng 25.6% so với 6 tháng đầu năm 2020, lên mức 12.89 triệu chiếc.

Doanh số bán xe chở khách đạt 1.57 triệu chiếc, giảm 11.1% so với tháng 06/2020 và sản lượng xe khách đạt 1.56 triệu chiếc, giảm 13.7% so với tháng 06/2020. Trong 6 tháng đầu năm, doanh số bán xe chở khách đạt 10 triệu chiếc, tăng 27% so với 6 tháng đầu năm 2020 trong khi sản lượng đạt 9.84 triệu chiếc, tăng 26.85% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Đối với các loại xe sử dụng vào mục đích thương mại, doanh số trong tháng 06/2021 giảm 16.8% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 446,000 chiếc và sản lượng giảm 26.3% xuống 388,000 chiếc. Trong đó, doanh số và sản lượng xe tải đạt lần lượt 394,000 chiếc và 337,000 chiếc.

Về xuất khẩu, lượng xe ô tô bán sang nước ngoài đạt 158,000 chiếc, tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 5% so với tháng 05/2021. Trong đó xuất khẩu xe chở khách tăng 170% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 3.7% so với tháng 05/2021, theo CAAM.

Nguồn: mxvnews.com