Theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM), cả doanh số và sản xuất ô tô của Trung Quốc trong tháng 05/2021 đều giảm sau khi tăng liên tục kể từ tháng 07/2020.

Trong tháng 5, doanh số bán ô tô đạt 2.13 triệu chiếc, giảm 5.5% so với tháng 4 và sản lượng ô tô đạt 2.04 triệu chiếc, giảm 8.7% so với tháng 4. Trong 5 tháng đầu năm 2021, doanh số bán ô tô đạt 10.88 triệu chiếc, tăng 36.6% so với 5 tháng đầu năm 2020 và sản lượng đạt 10.63 triệu chiếc, tăng 36.4% so với 5 tháng đầu năm 2020. MySteel cho rằng từ đầu năm đến nay doanh số bán hàng ở mức ổn định và trong những tháng tới có khả năng sẽ tăng nhờ phát triển kinh tế trong nước.

Tuy nhiên cần phải thận trọng vì phục hồi kinh tế nội địa không có nền tảng ổn định và tăng trưởng kinh tế toàn cầu không đồng đều vì tình hình đại dịch vẫn còn phức tạp ở nhiều quốc gia. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu chíp ô tô có thể gây ảnh hưởng đến ngành công nghiệp này vì giá nguyên liệu thô tăng sẽ làm tăng chi phí của các nhà sản xuất.

Trong tháng trước, doanh số và sản lượng xe chở khách đạt lần lượt 1.65 triệu chiếc và 1.62 triệu chiếc, giảm 1.7% và giảm 2.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với ô tô sử dụng cho mục đích thương mại, doanh số giảm 7.4% so với tháng 05/2020 xuống 482,000 chiếc và sản lượng giảm 19.6% so với tháng 05/2020 xuống 424,000 chiếc.

Nguồn: mxvnews.com