Theo số liệu từ Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và dầu quốc gia CNGOIC của Trung Quốc, sản lượng ngũ cốc và hạt có dầu trong niên vụ 2021/22 của nước này được giữ nguyên so với báo cáo trước. Cụ thể: 

Sản lượng ngô dự kiến đạt 273.5 triệu tấn, cao hơn 4.9% so với niên vụ 20/21, nhờ diện tích gieo trồng được mở rộng 4%. 

Sản lượng đậu tương được dự báo ở mức 18.4 triệu tấn trên diện tích 9.2 triệu ha. Mức dự báo sản lượng này cao hơn so với mức 17.5 triệu tấn của USDA. 

Sản lượng lúa mì không thay đổi so với báo cáo trước ở mức 136.4 triệu tấn, tăng nhẹ 1.6% so với niên vụ 20/21.

Nguồn: mxvnews.com