Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Nga, tính đến ngày 18/11, nông dân nước này đã thu hoạch được 124.4 triệu tấn ngũ cốc trên diện tích 45.1 triệu hecta.

Trong đó, thu hoạch lúa mỳ đạt 78.5 triệu tấn trên diện tích 27.8 triệu hecta. Thu hoạch lúa mạch đạt 18.9 triệu tấn trên diện tích 7.9 triệu hecta còn thu hoạch ngô đạt 14.5 triệu tấn trên diện tích 2.7 triệu hecta.

Quá trình gieo trồng ngũ cốc vụ đông của Nga đã hoàn thành trên 18.3 triệu hecta.