Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Nga, tính đến ngày 15/11, nông dân Nga đã thu hoạch được 123.3 triệu tấn ngũ cốc trên diện tích 44.9 triệu hecta.

Trong đó, thu hoạch lúa mỳ đạt 78.1 triệu tấn, thu hoạch trên diện tích 27.8 triệu hecta. Thu hoạch lúa mạch đạt 18.8 triệu tấn, thu hoạch trên 7.9 triệu hecta và thu hoạch ngô đạt 13.7 triệu tấn trên diện tích 2.5 triệu hecta.

Tiến độ gieo trồng ngũ cốc vụ đông của Nga đã đạt 18.2 triệu hecta trên tổng 19.5 triệu hecta dự kiến gieo trồng.