Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Nga, tính đến ngày 29/10, nước này đã thu hoạch được 120 triệu tấn ngũ cốc các loại trên diện tích 44.3 triệu hecta.

Trong đó, thu hoạch lúa mỳ đạt 77.9 triệu tấn trên diện tích 27.8 triệu hecta. Thu hoạch lúa mạch đạt 18.7 triệu tấn trên diện tích 7.8 triệu hecta và thu hoạch ngô đạt 10.9 triệu tấn trên diện tích 2 triệu hecta.

Ngoài ra, quá trình gieo trồng ngũ cốc vụ đông của Nga đã hoàn thành được 17.8 triệu hecta.