Văn phòng Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) tại Trung Quốc dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2021/22 giảm xuống 17.5 triệu tấn, giảm 1 triệu tấn so với niên vụ trước do nông dân chuyển đổi diện tích sang trồng ngô. Trước tình hình giá ngô nội địa gần mức cao nhất trong vòng 6 năm và trợ cấp cho nông dân trồng ngô gia tăng, nông dân đang chuyển từ trồng đậu tương sang trồng ngô, đặc biệt tại vành đai ngũ cốc đông bắc Trung Quốc.

Nhập khẩu đậu tương niên vụ 2021/22 dự báo đạt 102 triệu tấn, trong khi đó nhập khẩu đậu tương niên vụ 2020/21 ước tính đạt 100 tấn nhằm đáp ứng nhu cầu khô đậu tương sử dụng làm TĂCN.

 

Nguồn: mxvnews.com