Hãng tư vấn Sovecon vừa tăng dự báo xuất khẩu lúa mỳ niên vụ 2021/22 của Nga thêm 1.8 triệu tấn lên mức 38.4 triệu tấn. Dự báo xuất khẩu được điều chỉnh tăng nhằm phản ánh mức tăng sản lượng trong tuần trước. Tổng sản lượng lúa mỳ của Nga dự báo đạt 84.6 triệu tấn, tăng 2.2 triệu tấn so với báo cáo trước.

Tuần trước, Nga mới công bố thuế xuất khẩu mới cho lúa mỳ tăng 3.20 USD/tấn lên mức 41.30 USD/tấn. Thuế xuất khẩu lúa mỳ đã tăng 4 tuần liên tiếp và điều này sẽ hạn chế hoạt động xuất khẩu trong ngắn hạn.

Nguồn: mxvnews.com