Bộ Nông nghiệp Nga dự báo sản lượng ngũ cốc của Nga trong năm 2021 sẽ đạt 123 triệu tấn sau khi xử lý, giảm so với mức 127.4 triệu tấn trong dự báo trươc đó.
 
 Trong khi đó, hãng tư vấn IKAR kỳ vọng sản lượng ngũ cốc của Nga trong năm 2021 ở trong khoảng 119.5 triệu tới 121.7 triệu tấn và trong đó sẽ có 40 triệu tới 41.5 triệu tấn dành cho xuất khẩu. Trong đó, sản lượng lúa mỳ được dự báo trong khoảng 75 triệu tới 75.6 triệu tấn.