Theo báo cáo tháng 10 của Ủy ban Dự báo mùa vụ Nam Phi (CEC), ước lượng diện tích gieo trồng ngô của nước này trong niên vụ 2021/22 ở mức 2.755 triệu hecta, với sản lượng dự đạt 16.211 triệu tấn, giữ nguyên so với dự báo tháng trước.
 
 Cũng trong báo cáo này CEC công bố số liệu dự kiến gieo trồng trong niên vụ 2022/23 với diện tích ngô được dự báo ở mức 2.725 triệu hecta, giảm nhẹ 50,000 hecta so với niên vụ hiện tại.
 
 Trong khi đó, diện tích và sản lượng lúa mỳ niên vụ 2021/22 của Nam Phi được CEC dự báo lần lượt ở mức 523,500 hecta và 2.099 triệu tấn, tăng nhẹ so với dự báo tháng trước.