Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần 22/10 tăng 2.318 triệu thùng. Tồn kho tại cụm kho Cushing, Oklahoma giảm 3.734 triệu thùng.
 
 Trong khi đó, tồn kho xăng tăng nhẹ 0.53 triệu thùng còn tồn kho nhiên liệu chưng cất tăng 0.986 triệu thùng.