Theo văn phòng Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tại Argentina, sản lượng ngô niên vụ 2021/22 của nước này được dự báo sẽ đạt mức kỷ lục 54.5 triệu tấn, cao hơn 1.5 triệu tấn so với dự báo chính thức của USDA trong báo cáo WASDE tháng 10. Sự chênh lệch này xuất phát từ kỳ vọng diện tích gieo trồng cao hơn 300,000 hecta so với số liệu của USDA.