Theo số liệu từ Ủy ban Châu Âu, xuất khẩu lúa mỳ mềm của các nước EU trong tuần 24/10 chỉ đạt gần 61,000 tấn, đưa xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ lên 8.99 triệu tấn, cao hơn 24.3% so với niên vụ trước.
 
 Xuất khẩu lúa mạch trong tuần cũng chỉ đạt hơn 10,000 tấn, đưa xuất khẩu lũy kế lên 2.86 triệu tấn, cao hơn 4.2% so với niên vụ trước.
 
 Trong khi đó, nhập khẩu ngô trong tuần 24/10 đã tăng nhẹ so với tuần trước lên gần 180,000 tấn với nhập khẩu lũy kế đạt 4.1 triệu tấn. Tuy nhiên mức nhập khẩu này vẫn thấp hơn 24% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
 Nhập khẩu đậu tương không thay đổi nhiều ở mức 256,000 tấn, đưa nhập khẩu lũy kế lên 3.88 triệu tấn, thấp hơn 15.4% so với cùng kỳ năm ngoái.