Trong báo cáo tháng 10, Cơ quan Quản lý tài nguyên nông nghiệp châu Âu (MARS) nâng dự báo đối với năng suất của phần lớn các mặt hàng nông sản vụ xuân của EU nhờ điều kiện thời tiết tốt tại các khu vực gieo trồng.
 
 Trong đó, năng suất ngô được nâng từ 7.78 tấn/hecta lên 7.79 tấn/hecta, tăng 0.4% so với mức trung bình 5 năm. Năng suất đậu tương tăng từ 2.96 tấn/hecta lên 3 tấn/hecta, tăng 2.4% so với trung bình 5 năm.