Theo kế hoạch hành động vì mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2030 của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, nước này sẽ hạn chế công suất lọc dầu của các nhà máy lọc dầu trong nước ở mức 20 triệu thùng/ngày vào năm 2025.
 
 Theo kế hoạch này, các nhà máy lọc dầu mới chỉ được phê duyệt nếu công ty chủ quản cam kết sẽ đóng cửa dần các nhà máy lọc dầu đã cũ. Ủy ban này cũng khuyến khích các nhà máy lọc dầu công nghệ cũ sẽ dừng dần hoạt động.