Theo số liệu từ Bộ Năng lượng Iraq, sản lượng khai thác dầu của nước này trong tháng 10 đạt 4.15 triệu thùng/ngày.