Theo nghiên cứu của Morgan Stanley, nhu cầu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được dự báo sẽ tăng 25% tới 50% trước năm 2030, giúp mặt hàng này trở thành loại nhiên liệu hydrocarbon tăng trưởng nhanh nhất trong thập kỷ tới.
 
 Morgan Stanley nâng dự báo dài hạn giá LNG lên 10 USD/Mmbtu, tăng 40% trong thập kỷ tới so với 5 năm vừa qua. Morgan Stanley cho rằng sẽ cần thêm ít nhất 73 triệu tấn/năm để đáp ứng nhu cầu LNG trước năm 2030.