Theo hãng tư vấn Safras Mercado, tiến độ gieo trồng ngô vụ hè 2021/22 của Brazil tính đến ngày 22/10 đã đạt 63.7% diện tích gieo trồng dự kiến. Tiến độ gieo trồng này nhanh hơn so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 51% và trung bình 5 năm ở mức 60.2%.