Theo số liệu từ Refinitiv Oil Research, nhập khẩu dầu thô của châu Á trong tháng 10 đạt 24.98 triệu thùng/ngày, mức cao nhất trong 07 tháng và đã vượt mức 24.53 triệu thùng/ngày trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Mức nhập khẩu nhiên liệu này tăng 1.81 triệu thùng/ngày so với mức đã nhập khẩu trong tháng 09.
 
 Dù vậy, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc vẫn còn thấp khi chỉ đạt 9.79 triệu thùng/ngày trong tháng 10, giảm so với mức 10.03 triệu thùng/ngày trong tháng 09 và 10.53 triệu thùng/ngày trong tháng 08. 
 
 Trong khi đó, nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ đạt 4.19 triệu thùng/ngày trong tháng 19, tăng so với mức 3.88 triệu thùng/ngày hồi tháng 09. Nhâp khẩu dầu thô của Nhật Bản và Hàn Quốc được dự báo lần lượt đạt 3.01 triệu thùng/ngày và 2.99 triệu thùng/ngày trong tháng 10.