Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính từ đầu niên vụ đến ngày 25/10, nước này đã xuất khẩu được 17.795 triệu tấn ngũ cốc, tăng 15.6% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
 Trong đó, xuất khẩu lũy kế lúa mỳ đạt 11.529 triệu tấn (tăng 12.3% so với năm ngoái), xuất khẩu lũy kế lúa mạch đạt 4.207 triệu tấn (tăng 21.6%) và xuất khẩu ngô đạt 1.815 triệu tấn (tăng 15.3%).