Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 15/10/2021:
- Tồn kho Dầu thô thương mại giảm 0.431 triệu thùng xuống còn 426.544 triệu thùng.
- Tồn kho Xăng giảm 5.368 triệu thùng xuống còn 217.739 triệu thùng.
- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất giảm 3.913 triệu thùng xuống còn 125.394 triệu thùng.