Văn phòng Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tại Brazil dự báo sản lượng đậu tương của nước này trong niên vụ 2021/11 sẽ đạt 145 triệu tấn, dựa trên mức năng suất 3.58 tấn/hecta và diện tích thu hoạch 40.5 triệu hecta, tăng 6% so với mức sản lượng 137 triệu tấn trong niên vụ 2020/21.

Sản lượng chế biến đậu tương của Brazil được văn phòng Brazil dự báo đạt 47.5 triệu tấn trong niên vụ 2021/22, thấp hơn đôi chút so với dự báo trước nhưng vẫn cao hơn so với sản lượng chế biến trong niên vụ 2020/21.