Hãng tư vấn SovEcon công bố dự báo sản lượng lúa mỳ của Nga trong năm 2022 sẽ đạt 80.7 triệu tấn, tăng 5.2 triệu tấn so với ước lượng sản lượng lúa mỳ trong năm 2021. Sản lượng lúa mỳ của Nga trong năm sau được kỳ vọng tăng nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi.

Tổng diện tích lúa mỳ của Nga trong năm 2022 dự kiến đạt 28.7 triệu hecta, không đổi so với năm nay.