Theo số liệu sơ bộ từ các công ty kinh doanh nhiên liệu Ấn Độ, tiêu thụ dầu nhiên liệu của nước này trong nửa đầu tháng 10 giảm 9.2% so với năm ngoái xuống còn 2.4 triệu tấn.

Ngược lại, tiêu thụ xăng của Ấn Độ lại đạt 1.05 triệu tấn tăng 6.3% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với mức trước dịch do người dân ưu tiên sử dụng phương tiện cá nhân.

Tiêu thụ xăng máy bay của Ấn Độ cũng tăng mạnh 24.8% lên 200,000 tấn nhưng vẫn thấp hơn tới 36.5% so với trước dịch bệnh.