Theo báo cáo tháng 10 của Hiệp hội Chế biến hạt lấy dầu quốc gia Mỹ (NOPA), sản lượng chế biến đậu tương của các thành viên hiệp hội đạt 153.8 triệu giạ trong tháng 09, thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường ở mức 155.2 triệu giạ. Mức sản lượng này cũng thấp hơn so với sản lượng chế biến đậu tương trong tháng 08 ở mức 158.8 triệu giạ và cùng kỳ năm ngoái ở mức 161.5 triệu giạ.

Tồn kho dầu đậu tương ở mức 1.684 tỷ pound, cao hơn so với kỳ vọng ở mức 1.663 tỷ pound và tồn kho tháng trước ở mức 1.668 tỷ pound.