Bộ Nông nghiệp Nga công bố mức thuế xuất khẩu mới cho các mặt hàng nông sản nước này trong tuần 20/10 – 27/10:

- Thuế xuất khẩu lúa mỳ tăng 2.6 USD/tấn lên 61.3 USD/tấn.

- Thuế xuất khẩu lúa mạch giảm 3.5 USD/tấn xuống 45.9 USD/tấn.

- Thuế xuất khẩu ngô tăng 1.2 USD/tấn xuống còn 48.4 USD/tấn.