Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, quá trình thu hoạch ngô của nước này tính đến ngày 11/11 đã đạt 72.9% diện tích gieo trồng, thu về 28.135 triệu tấn ngô, tương đương với mức năng suất 7.05 tấn/hecta.

Thu hoạch ngũ cốc nói chung của Ukraine hiện đã đạt 91% diên tích gieo trồng, thu về 73.4 triệu tấn, tương đương với mức năng suất 5.08 tấn/hecta. Trong đó, hoạt động thu hoạch lúa mỳ và lúa mạch đã hoàn thành từ lâu.

Mặt khác, tiến độ gieo trồng lúa mỳ vụ đông của Ukraine hiện đã đạt 6.2 triệu hecta, tương đương với 94% tổng diện tích gieo trồng dự kiến 6.66 triệu hecta. Trên thực tế, hoạt động gieo trồng tại Ukraine hiện đã tạm dựng trong vài ngày gần đây và nông dân nước này mới gieo trồng được 120,000 hecta kể từ đầu tháng 11