Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc, thông lượng dầu thô của Trung Quốc trong tháng 10 đạt 58.4 triệu tấn, phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn 1 năm trong tháng 09.

Tổng cộng thông lượng của Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm nay đạt 585.15 triệu tấn, tăng 5.2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng khai thác dầu thô của Trung Quốc trong tháng 10 đạt 16.83 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 166.19 triệu tấn, tăng 2.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng khai thác khí tự nhiên trong tháng 10 đạt 16.5 tỷ mét khối, tăng 0.5% so với năm ngoái. Sản lượng lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 168.4 tỷ mét khối, tăng 9.4%.