Hãng tư vấn Strategie Grains cắt giảm dự báo xuất khẩu lúa mỳ của Liên minh châu Âu trong niên vụ 2021/22 xuống còn 30.4 triệu tấn, giảm 1.6 triệu tấn so với dự báo trước đó do giá cao khiến nhu cầu đối với lúa mỳ của khối sụt giảm.

Xuất khẩu cùng với tiêu thụ nội địa giảm khiến, dự báo tồn kho lúa mỳ mềm cuối vụ của EU bị Strategie Grain nâng thêm 2 triệu tấn lên 12 triệu tấn.

Trong khi đó, dự báo nhập khẩu ngô của EU trong niên vụ 2021/22 được nâng thêm 1.1 triệu tấn lên 15 triệu tấn do nhu cầu tăng cao, bất chấp sản lưởng ngô nội địa của EU được dự báo đạt mức 67.8 triệu tấn, cao nhất 7 năm.