Hãng tư vấn SovEcon dự báo xuất khẩu ngũ cốc của Nga trong tháng 11 sẽ đạt 4.1 triệu tấn, tăng so với mức 3.85 triệu tấn trong tháng 10.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ dự đạt 3.3 triệu tấn so với mức 3.2 triệu tấn trong tháng 10.