Tập đoàn dầu khí quốc doanh Sinopec của Trung Quốc sẽ tăng nguồn cung dầu diesel lên thêm 50% mỗi tháng trong tháng 11 và 12, sau khi đã nâng thêm 20% mỗi tháng trong tháng 09 và 10 vừa rồi.