Theo báo cáo của Hiệp hội thép Thế giới (Worldsteel), sản lượng thép thô toàn cầu trong tháng 05/2021 tăng 16.5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 174.4 triệu tấn.

Trong đó sản lượng của châu Phi tăng 65.1% so với tháng 05/2020, lên mức 1.3 triệu tấn. Sản lượng của châu Á và châu Đại dương tăng 11.7% lên 128.4 triệu tấn. Trong khi đó 27 quốc gia thuộc nhóm EU sản xuất 13.5 triệu tấn, tăng 32.7% và các quốc gia Trung Đông sản xuất 3.7 triệu tấn, tăng 16.8%.

Trung Quốc – quốc gia thuộc nhóm 10 nước sản xuất lớn nhất thế giới, có sản lượng đạt 99.5 triệu tấn, tăng 6.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ấn Độ và Mỹ sản xuất lần lượt 9.2 triệu tấn và 8.4 triệu tấn, tăng 46.9% và 47.6% so với tháng 05/2020.

Nguồn: mxvnews.com