Hãng tin Thompson Reuters vừa phát hành tổng hợp dự đoán của các hãng tin lớn trước hai báo cáo rất quan trọng sẽ được USDA phát hành lúc 23:00 đêm thứ tư tuần sau (30/06).

Đó là báo cáo Acreage: Số liệu diện tích gieo trồng các mùa vụ tại Mỹ trong năm 2021. Và báo cáo Grains Stocks: Tồn kho hàng quý các loại ngũ cốc tại Mỹ đến hết ngày 01/06/2021.

 

Nguồn: mxvnews.com