Ngân hàng Rabobank nâng dự báo sản lượng ngô Brazil trong niên vụ 2021/22 lên 116 triệu tấn, tăng 5% so với niên vụ trước nhưng thấp hơn 2 triệu tấn so với dự báo của USDA trong báo cáo WASDE tháng 11.

Sản lượng đậu tương được dự báo đạt 142 triệu tấn, cũng thấp hơn số liệu của USDA 2 triệu tấn với xuất khẩu dự báo đạt 88 triệu tấn.