Theo hãng tin Asahi Shimbun của Nhật Bản, chính phủ nước này đang cân nhắc việc sử dụng dầu thô dự trữ quốc gia để đối phó với tình trạng giá dầu thô tăng cao. Mục tiêu của hành động này là để gia tăng tạm thời nguồn cung dầu thô nội địa và hạn chế đà tăng của giá xăng.

Để thực hiện việc này, Nhật Bản có thể sẽ hạ số lượng dầu dự trữ bắt buộc của kho Dự trữ dầu quốc gia cũng như của các công ty tư nhân. Hiện tại, kho dự trữ dầu quốc gia phải có ít nhất đủ lượng dầu tương đương với 90 ngày nhập khẩu còn các công ty tư nhân phải có đủ ít nhất 70 ngày nhập khẩu dầu.