Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu ngô của nước này trong tháng 10 đạt 1.3 triệu tấn, tăng 14.2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 26.23 triệu tấn, tăng mạnh 236.4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu lúa mỳ trong tháng 10 đạt 480,000 tấn, giảm 23.1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu lũy kế từ đầu năm đạt 8.08 triệu tấn, tăng 20.8% so với năm ngoái.